Офіційні правила Акції «Рання Пташка» (в подальшому — Правила) від Лаоши

19 грудня 2017 року, Київ
Рекламна акція під назвою «Рання Пташка»: (в подальшому — Акція) проводиться з метою популяризації серед споживачів послуг Школи китайської мови Лаоши.
1. Термінологія
1.1 Терміни в Офіційних Правил Акції під назвою «Рання Пташка» тлумачяться наступним чином:
Пропозиція Ранньої Пташки — право отримати Учасниками Акції перший місяць навчання в Школі китайської мови Лаоши за 1300 (одна тисяча триста) гривень за умови виконання останніми Правил Акції;
Територія проведення Акції — Акція проводиться на території міста Київ, Україна через глобальну мережу «Інтернет», з урахуванням особливостей мережі Інтернет, та соціальну мережу «Facebook», з урахуванням особливостей мережі «Facebook».
Учасники Акції — особи, що виконали всі умови Акції та відповідають вимогам, викладеним у розділі 2 цих Правил;
Сайт Акції — веб-сайт, за адресою laoshi.pro/earlybird За сталу роботу Сайту та його технічне функціонування несе відповідальність Виконавець.
1.2. У цих Правилах можуть бути використані терміни та визначення, не визначені в п. 1.1 Правил. У цьому випадку тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту Правил. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну або визначення в тексті Правил слід керуватися його тлумаченням, визначеним: в першу чергу — законодавством України, і в подальшому — звичаями ділового обороту.
2. Участь в Акції
2.1. Брати участь в Акції мають змогу громадяни України, яким виповнилось 18 років, та які постійно проживають на території України та в період Акції виконали умови Акції й дані Правила. Учасники мають бути зареєстрованими на сайті laoshi.pro/earlybird.
2.2. Не мають права брати участь в Акції: співробітники і представники Виконавця Акції, партнери Акції, а також їхні родичі (першого та другого ступеня спорідненості).
2.3. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
3. Період проведення Акції
3.1. Загальний період проведення Акції — з «19» грудня 2017 року до 23:59:59 години за київським часом «31» грудня 2017 року.
3.2. Учаснику Акції необхідно виконати дії, передбачені п. 4.1. Правил.
3.3. Виконавець Акції має право на зміну загального періоду проведення Акції, території проведення Акції, місця проведення Акції, а також усіх інших умов Акції.
В разі будь-яких змін або доповнень умов Акції (положень даних Правил), повідомлення про такі зміни буде опубліковано Виконавцем на Сайті.
4. Умови участі в Акції
4.1. Щоб скористатися Пропозицією Ранньої Пташки Акції, особі, яка відповідає вимогам даних Правил, необхідно:
— бути зареєстрованим користувачем Сайту http://laoshi.pro/earlybird, або ж зареєструватись в якості користувача на Сайті;
— оплатити місяць навчання в Школі китайської мови Лаоши до 31 грудня 2017 року.
4.2. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Виконавцю свою згоду на обробку його персональних даних (використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), електронної адреси, інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), іншої особистої інформації), з метою реалізації маркетингових та рекламних заходів відповідно до вимог чинного законодавства України.
5. Правові умови
5.1. Беручи участь в Акції Учасник тим самим надає згоду на використання своїх персональних даних Виконавцю, що не потребує письмового підтвердження.
5.2. Виконавець Акції не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Учасниками. Учасники погоджуються з тим, що самостійно несуть відповідальність за будь-які розміщені на Сайті матеріали і за їх відповідність вимогам законодавства, а також за дотримання авторських прав, несанкціоноване використання зареєстрованих товарних знаків, логотипів, назв фірм і будь-які інші можливі порушення прав третіх осіб, що виникли в зв'язку з додавання Учасником матеріалів на Сайті.
5.3. Виконавець не компенсує Учасникам Акції вартість послуг операторів, що надають доступ в Інтернет, та не несе відповідальність за збої в їх роботі. Замовник /Виконавець не несе відповідальність і не робить виплат у разі втрати будь-якої інформації, пов'язаної з сервісами Сайту і має цінності для Учасника Акції, якщо така втрата сталася в результаті збою в роботі оператора зв'язку, відключення електроенергії і т.п. Учасник Акції також погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки (навіть у тому випадку, якщо Виконавець був попереджений про можливість збитку), зокрема за втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені внаслідок: використання або неможливості використання Сайту; незаконного доступу до інформації, розміщеної на Сайті, її зміни і пересилання; поведінки третіх осіб, що використовують Сайт.
5.4. Виконавець не несе відповідальності у разі виникнення форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Виконавця обставини.
5.5. Всі авторські права та інші права на інтелектуальну власність, пов'язані з Сайтом, належать Виконавцю та/або його ліцензіарам. Крім права використання Сайту, обмеженого даними умовами, жодних інших прав, пов'язаних з використанням Сайту, Учасники Акції не отримують.
5.6. Дозволяється друкувати / пересилати інформацію та зміст Сайту тільки в особистих, некомерційних цілях.
5.7. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішенняВиконавця є остаточним і не підлягає оскарженню.
5.8. Виконавець не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними Правилами.
5.9. Виконавець не несе відповідальності за інші обставини, не залежні від його волі.
6. Персональні дані
6.1. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим надає Виконавцю свою повну згоду на обробку його персональних даних (використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), електронної адреси, інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), іншої особистої інформації) (даних, що не становлять особливий ризик та не підлягають повідомленню Уповноваженому з прав людини), з метою реалізації маркетингових та рекламних заходів відповідно до вимог чинного законодавства України, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень і т.д. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Виконавець володіє персональними даними, що будуть оброблені, в процесі проведення даної Акції. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Виконавцю самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту його персональних даних. Учасник погоджується з тим, що Виконавець не зобов'язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам. Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про володіння Виконавцем персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, визначені ст. 8 Законом України «Про захист персональних даних», мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.
6.2. Виконавець гарантує, що під час збору і подальшого використання отриманої інформації, він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України щодо недоторканності особистої інформації, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно зібраної інформації і надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави та у порядку, що визначений чинним законодавством України.
Виконавець Акції
ФОП Мигаль Анна Валеріївна
Юридична адреса: 18005 м. Черкаси, вул. Різдвяна 41/82
р/р 26052011877352
ІПН 3172719544
Банк: ПАТ «Укрсоцбанк»
МФО: 300023

Лаоши
Імейл: info@laoshi.pro
Телефон: +38 096 766-32-08
Made on
Tilda